Monday, 20 June 2016

Surah Al-Baqarah (75~78)Juz:1,Surah:2.
Surah 2, Ayat 75~78:
Ringkasan tafsir;
Ayat 75; Allah soal Nabi Muhamad, bahawa apakah kamu masih mengharap agar kaum Bani Israel akan percaya kepada kamu dengan seruan agama yang kamu sampaikan kepada kaum Yahudi ? sedangkan mereka sudah mendengar perkataan Allah dalam Taurat kemudian mereka mengubahnya. Apakah kamu masih mengharapkan mereka akan beriman dengan kitab Quran ? 


Ayat 76; Adalah jelas bahawa kaum Yahudi akan beriman dengan seruan Allah dihadapan Nabi Muhamad, tapi apabila mereka kembali kepada kaum nya, mereka menyesal menceritakan kebenaran seruan Nabi Muhamad yang telah tertulis dalam kitab Taurat. 

Ayat 77~78; Tidak kah bahawa Allah mengetahui  apa-apa yang ahli kitab kaum Yahudi telah sembunyikan perkara yang benar, dan menceritakan apa-apa yang mereka nyatakan perkara bohong & dongeng belaka kepada kaumnya yang buta huruf yang tidak tahu isi kandungan dalam Taurat.  Dan kemudian Allah memberi amaran keras kepada mereka ...... 1.2.79. Ayat-ayat diatas adalah merupakan sindiran bertubi-tubi kepada kaum Yahudi, yang mana kiasan tamsil ini juga ditujukan kepda umat Nabi Muhamad, ibarat kata  “pukul anak sindir menentu”.  Oleh itu Quran menyuruh manusia supaya belajar dan mencari ilmu pengetahuan agar tidak khayal dan kurafat yang akan disampaikan oleh para cerdik pandai seperti contoh ahli kitab kaum Yahudi yang menceritakan cerita tidak benar kepada kaumnya. 


[Previous] [Next

Sumber,
Terjemahan (1.2.71~80);
 [GS]
https://t.co/auowD5I3V3
Ulasan (1.2);
[GS]
https://t.co/0EUkXravGr  
Pautan

.Sunday, 5 April 2015

Urus Sewa RumahUrus Rumah Sewa.

Perkhidmatan urus rumah sewa disediakan oleh kami untuk mengurus rumah tuan/puan untuk disewakan kepada pelanggan yang layak menduduki rumah tersebut. Idea ini tercetus dari hasil kaji selidik yang dijalankan oleh kami yang mana kebanyakan pemilik rumah terlalu sibuk menguruskan perkerjaan masing-masing hingga gagal mengurus rumah sewa masing-masing.

Caj yang kami sediakan adalah sangat berpatutan yang meringankan beban masa tuan/puan dari masa kemasa. Pilihan caj bergantung kepada kemahuan tuan/puan dan kami sediakan 2 jenis caj yang mudah untuk tuan/puan buat pilihan;

1.      Pilihan Satu.
ñ  Caj 50% dari jumlah sewa rumah dan caj ini hanya sekali sahaja pada bulan pertama.
ñ  Surat aku janji/kontrak sewa akan disediakan sebanyak 2 salinan.
ñ  Caj urus sewa rumah 20% dari jumlah sewa setiap bulan .
ñ  Kami akan kutip sewa rumah tersebut dan masukan kutipan itu kebank tuan/puan setiap bulan dari hasil kutipan sewa tersebut.
ñ  Kami akan uruskan semua bil-bil selenggera/api/air/kubahan/cukai pintu, kami akan tolong bayar kepada pihak penyedia perkhidmatan dan akan ditolak dari jumlah sewa setiap bulan, yang mana berkaitan.
ñ  .
2.      Pilihan Kedua.
ñ  Caj 100% dari jumlah sewa rumah dan caj ini hanya sekali sahaja pada bulan pertama.
ñ  Surat aku janji/kontrak sewa akan disediakan sebanyak 2 salinan.
ñ  Caj urus sewa rumah 15% dari jumlah sewa setiap bulan.
ñ  Kami akan kutip sewa rumah tersebut dan masukan kutipan itu kebank tuan/puan setiap bulan dari hasil kutipan sewa tersebut.
ñ  .
3.      Pilihan Ketiga.
ñ  Caj sejumlah 1 bulan sewa + 1 Deposit, dan caj ini hanya sekali sahaja pada bulan pertama
ñ  Surat aku janji/kontrak sewa akan disediakan sebanyak 2 salinan.
ñ  Semua urusan sewa/bil-bil diurus sendiri oleh tuan/puan pada bulan berikutnya.
.

Bagaimana cara kami memberi sewa kepada pelanggan;
1.      Kami akan cari/iklan untuk mendapatkan pelanggan untuk menyewa rumah tuan/puan.
2.      Semua urusan aku janji/kontrak sewa akan disediakan oleh kami.
3.      Penyewa akan membayar sewa rumah/perkhidmatan seperti;
ñ  Sewa rumah setiap bulan.
ñ  Penggunaan perkhidmatan air setiap bulan.
ñ  Penggunaan perkhidmatan api setiap bulan.
ñ  Penggunaan perkidmatan kubahan setiap bulan.
ñ  Penggunaan perkidmatan selenggara setiap bulan.
4.      Pemilik rumah pula akan membayar perkhidmatan berikut;
ñ  Cukai tanah (setiap tahun).
ñ  Cukai pintu (setiap enam bulan sekali).
ñ  Dan lain-lain cukai berkaitan perkhidmatan dari Majlis Tempatan/JMB/MC.
ñ  .
ñ  .

       Contoh sewa;
 
                        SEWA BULANAN IALAH RM500.00

1. Kadar sewa & deposit (untuk duduk/sewa sementara) ;
            1.1. Kadar Sewa
· Sewa bulanan = RM700/-
1.2. Diskaun Sewa
· Diskaun RM200/- jika bayar tepat pada tarikh yang dijanjikan.
· Kelayakan diskaun adalah seperti dalam perenggan (lihat surat akujanji/kontrak).
· Semua bil “Air/Letrik/Kumbahan/Pembentungan/Selenggara” diserahkan setiap bulan.
1.2. Semua bil Air/Elektrik/Selenggara/Kubahan adalah dibayar oleh penyewa.
1.3. Deposit
1. 1+1 = RM1,000/- (Deposit RM500/- + Sewa RM500/- )
2. Deposit Api = RM100/-
3. Deposit Air = RM100/-
4. Deposit Kumbahan = RM100/-
5. Deposit Selanggara = RM100/-
1.4. Tempoh Kontrak Sewa = tiga (3) tahun. Tarikh masuk: ___________ .UNTUK KETERANGAN LANJUT BOLEH HUBUNGI KAMI;
013-2042505.

UNTUK PERMULAAN
URUSAN DIKAWASAN AMPANG DAN CHERAS (SELANGOR)
SAHAJA.

Jalan Ampang,
Jalan Cheras Hartamas, Cheras,
Jalan Bukit Segar, Cheras,